Tra cứu trạng thái hồ sơ SKHĐT TP HCM

Tra cứu trạng thái hồ sơ mà doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi trên Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để biết được doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có bị vướng, được chấp thuận hay đang trình ký để biết thời gian nào phù hợp lấy hồ sơ tránh tình trạng doanh nghiệp lên làm việc mà chưa được xử lý lại đi về tốn thời gian của doanh nghiệp

0913167316

0913167316