Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Tra cứu thông tin doanh nghiệp bao gồm thông tin trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể. Biết được ngành nghề hoạt động cụ thể của doanh nghiệp mình, biết được trạng thái hồ sơ doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp đang thực hiện. Ngoài ra cũng tra cứu được doanh nghiệp đã đăng bố cáo thành lập, thay đổi hay chưa? Lưu ý phần đăng bố cáo chỉ giới hạn trong thời gian thay đổi.

0913167316

0913167316