Tra cứu thông tin
Tra cứu tên doanh nghiệp
Tra cứu thông tin doanh nghiệp bao gồm thông tin trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể. Biết được ngành nghề hoạt động cụ thể của doanh nghiệp mình, biết được trạng thái hồ sơ doanh nghiệp khi thực hiện đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp đang thực hiện. Ngoài ra cũng tra cứu được doanh nghiệp đã đăng bố cáo thành lập, thay đổi hay chưa? Lưu ý phần đăng bố cáo chỉ...
Tra cứu mã số thuế của doanh nghiệp biết được tình hình thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp, tình trạng doanh nghiệp và các thông tin cơ bản của doanh nghiệp hiện tại từ đó có thể đánh giá một doanh nghiệp có hoạt động hay không
Tra cứu trạng thái hồ sơ mà doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi trên Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh để biết được doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có bị vướng, được chấp thuận hay đang trình ký để biết thời gian nào phù hợp lấy hồ sơ tránh tình trạng doanh nghiệp lên làm việc mà chưa được xử lý lại đi về tốn thời gian của doanh nghiệp
Tra cứu thông tin hóa đơn để biết về tình hình hóa đơn của một doanh nghiệp cụ thể: đặt in, ngày sử dụng, hóa đơn đã được sử dụng chưa, hồ sơ về hóa đơn có bị sai sót gì không? Doanh nghiệp tra cứu tại đây!
Tra cứu nhãn hiệu biết được thông tin một nhãn hiệu cụ thể đã được đăng ký hoặc đang làm thủ tục đăng ký. Tra cứu tại đây.

0913167316

0913167316