Hoàn chỉnh sổ sách kế toán

Hoàn chỉnh sổ sách kế toán

Dịch vụ kế toán tại VLAW sẽ thực hiện như sau: Kiểm tra lại toàn bộ các chứng từ sổ sách, điều chỉnh các sai sót, bổ sung sổ sách, chứng từ kế toán, mẫu biểu còn thiếu để đảm bảo độ chặt chẽ cho việc quyết toán của doanh nghiệp khi đến kỳ quyết toán, giải thể, doanh nghiệp hoạt động từ một năm trở lên. Tư vấn về luật kế toán và các văn bản có liên quan khi khách hàng thắc mắc. Dịch vụ kế toán của việt luật sẽ thực hiện theo quy trình như sau:

1. Hoàn chỉnh sổ sách kế toán:

 • Phương thức thực hiện: Nhận toàn bộ sổ sách kế toán về làm hoặc làm trực tiếp tại Công ty
 • Hiện nay do một số nguyên nhân khách quan dẫn đến nhiều doanh nghiệp khi quyết toán thuế đã phải chịu sự thiệt hại rất lớn mà lẽ ra nhân viên kế toán làm cẩn thận hơn, có kỹ năng và có kinh nghiêm hơn thì đã không xảy ra
 • Thông thường thì chứng từ lộn xộn, bị thất lạc
 • Không có sổ sách hoặc có nhưng không đúng theo quy chuẩn để phục vụ cho việc quyết toán thuế
 • Số liệu trên báo cáo tài chính không chính xác: Do nhân viên kế toán làm vội, làm áng chừng báo cáo tài chính không được lập từ các sổ sách như quy định, mà làm tắt bằng cách cộng trừ ước lượng nên số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính thường bị sai lệch, không đúng với chứng từ thực tế hiện có
 •  Phân biệt các chứng từ hợp lệ, bất hợp lệ theo quy định của luật thuế để doanh nghiệp không bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Sai xót báo cáo tài chính hết năm này đến năm khác

2. Kiểm tra lại các nội dung liên quan đến các khoản thuế

 • Doanh thu chịu thuế: Kiểm tra các hóa đơn đầu ra để đảm bảo doanh thu chịu thuế đã hoạch toán đủ và đúng, bổ sung kịp thời cho doanh nghiệp trong trường hợp chưa hoạch toán
 • Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp: Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn chi phí mua vào, chi phí lương và chi phí khác;
 • Giá vốn bán hàng: Kiểm tra hàng hóa nhập, xuất, giá thành

3. Kiểm tra hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán:

 • Trường hợp thiếu sổ: bổ sung sổ thiếu và điều chỉnh các sổ bị sai theo quy định
 • Trường hợp doanh nghiệp bị thất lạc hoặc không có sổ sách sẽ lập lại toàn bộ sổ sách kế toán theo báo cáo tài chính doanh nghiệp đã nộp
 
Hãy liên hệ với VLAW để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Điện thoại tư vấn miễn phí 091 316 7 316

VLAW- Nơi uy tín để gởi trọn niềm tin "