Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép

 VLAW gởi đến quý khách hàng bảng giá dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh để tham khảo như sau:

Thay đổi ngành nghề kinh doanh + thông báo trên thuế + bố cáo

900.000

3 ngày

Thay đổi cổ đông sáng lập + thông báo trên thuế + bố cáo

900.000

3 ngày

Thay đổi vốn kinh doanh + thông báo trên thuế + bố cáo

900.000

3 ngày

Thay đổi người đại diện theo pháp luật + thông báo trên thuế + bố cáoo

900.000

3 ngày

Thay đổi thành viên + thông báo trên thuế + bố cáo

900.000

3 ngày

Thay đổi trụ sở (cùng quận) + thông báo trên thuế + bố cáo

900.000

3 ngày

Thay đổi trụ sở (khác quận) + thông báo trên thuế + bố cáo

2.000.000

18 -> 38 ngày

Thay đổi tên doanh nghiệp (Giấy chứng nhận ĐKND) + thông báo trên thuế + bố cáo

900.000

3 ngày

Chuyển loại hình doanh nghiệp (Giấy chứng nhận ĐKDN ) + thông báo trên thuế + bố cáo

1.400.000

3 ngày

Chuyển loại hình doanh nghiệp (Thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN - Khắc lại dấu tròn) + thông báo trên thuế

2.000.000

3 ngày

Thành lập CN, VPĐD công ty chính đặt tại TP.HCM+ thông báo trên thuế + bố cáo

800.000

3 ngày

Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, VPĐD + thông báo trên thuế + bố cáo

800.000

3 ngày

Giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện

1.500.000

30 ngày

 
 
Hãy liên hệ với VLAW để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!
Điện thoại tư vấn miễn phí 091 316 7 316
VLAW- Nơi uy tín để gởi trọn niềm tin "

0913167316

0913167316